Velkommen til Nordtug Eiendoms Service AS

Vi påtar oss alle typer vaktmestertjenester, inkl.mindre snekker- og vedlikeholdsarbeider.

Ugressbekjempelse ved bruk av Heatweed-metoden, som er en miljømessig sikker løsning for å fjerne ugress.
Denne metoden benyttes også til å utføre desinfisering av f.eks. lekeapparater i barnehaver

Se mer om metoden under fanearket "Ugressbekjempelse".