før behandling rett etter behandling 3 dager etter behandling

før behandling av fjellknaus    1 time etter behandling

før behandling    1 time etter behandling

 
før behandling 2 timer etter behandling
 
under behandling    2 dager etter behandling
 
terrassegulv før behandling    terrassegulv under behandling